www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ადმინისტრაციული სამსახური: საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება

ფერიდე გოგია
 ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული სამსახურის
საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი

კოორპორაციული: +995 599 856095, შიდა№ 406
ელ.ფოსტა: fgogia@khobi.ge 

ეკა ტიბუა
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

კოორპორაციული: +995 599 856057, შიდა№ 404
ელ.ფოსტა: etibua@khobi.ge

 

ლადო ბუკია
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში
კოორპორაციული:+995 599 85 60 58, შიდა№
404
ელ.ფოსტა: lbukia@khobi.ge

სალომე ცხადაია
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში
კოორპორაციული:+995 599 856064, შიდა№ 404
ელ.ფოსტა: stskhadaia@khobi.ge

 

თეონა აბსავა
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში
კოორპორაციული: +995 
599 856067, შიდა№ 406
ელ.ფოსტა: tabsava@khobi.ge

 


გულნაზ  რამიშვილი
დამხმარე მოსამსახურე მდივანი
კოორპორაციული: +995 
599 856074, შიდა№ 402
ტელეფონი: +995 414 222139
ელ.ფოსტა: bramishvili
@khobi.ge


ბაჩანა გაბელია
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საინფორმაციო ტექნოლოგიებით მომსახურების საკითხებში
კოორპორაციული: +995 
599 85 60 72, შიდა№ 413
ელ.ფოსტა: bgabelia@khobi.ge

 

ბიძინა აბშილავა
დამხმარე მოსამსახურე მძღოლი
კოორპორაციული: +995 595 51 75 99

 

ელვარდ გელაშვილი
შტატგარეშე მოსამსახურე (სამეურნეო საკითხებში)

კოორპორაციული: +995 591 713 558

 

ნატო შონია

დამხმარე მოსამსახურე დამლაგებელი
კოორპორაციული:+995 599 85 61 03

 

ნაიარა  ჟიშკარიანი
დამხმარე მოსამსახურე დამლაგებელი
კოორპორაციული: +995 599 87 04 76

 

ირინა ჩაჩიბაია
დამხმარე მოსამსახურე დამლაგებელი
კოორპორაციული:+995 599 85 60 42
 


 


ასევე იხილე კატეგორიაში - ადმინისტრაციული სამსახური: