www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

ადმინისტრაციული სამსახური: საქმისწარმოების განყოფილება

რალა ჩემია
საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
კორპორაციული: +995 599 856053, შიდა№ 410
ელ.ფოსტა: rchemia@khobi.ge

 

ელზა კორტავა
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

კორპორაციული: +995 599 856062 , შიდა № 410
ელ.ფოსტა: ekortava@khobi.ge

 

ირინა  ჟველია
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
კორპორაციული: +995 599 85 60 71, შიდა№ 410
ელ.ფოსტა: izhvelia@khobi.ge

 

ნინო შულაია
კურიერი
კორპორაციული: 
+995  599 85 60 76, შიდა№ 410
ელ.ფოსტა:
 nshulaia@khobi.ge

 

ნონა წურწუმია
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საარქივო საქმისწარმოების საკითხებში

კორპორაციული:  +995 595 51 72 77, შიდა№ 410
ელ.ფოსტა: ntsurtsumia@khobi.ge

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - ადმინისტრაციული სამსახური: