www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საჯარო სკოლები: ხამისკურის საჯარო სკოლა
ხამისკურის საჯარო  სკოლა 
პედაგოგი 27
მოსწავლე 135
დირექტორი  ნანა ლომაია
მობ. ტელეფონი +995 577 122 742

ასევე იხილე კატეგორიაში - საჯარო სკოლები: