www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

საჯარო სკოლები: პირველი მაისის საჯარო სკოლა
პირველი მაისის საჯარო  სკოლა 
პედაგოგი 25
მოსწავლე 197
დირექტორი  კობა კვიკვინია
მობ. ტელეფონი +995 595 09 73 00

ასევე იხილე კატეგორიაში - საჯარო სკოლები: