www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-www.khobi.ge-

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: შიდა აუდიტის განყოფილება

ბორის ჯიქია 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი  

მობილური 599 870407, შიდა№409
ელ.ფოსტა: boris.jikia@khobi.gov.ge

 

ხათუნა ჯანჯღავა

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის კონტროლის საკითხებში
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მობილური: +995 599 12 09 41 , შიდა№409
ელ.ფოსტა:
khatuna.janjgava@khobi.gov.ge

 

ჟანეტა გვასალია

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის კონტროლის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მობილური: +995 599 12 03 98 , შიდა№409
ელ.ფოსტა:
 janeta.gvasalia@khobi.gov.ge

ემზარ კვირკვაია

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
მონიტორინგისა და კონტროლის საკითხებში მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მობილური: +995 599 87 04 315 , შიდა№409
ელ.ფოსტა: emzar.kvirkvaia@khobi.gov.ge

 

მალხაზ ბუსქანძე

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის
შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის კონტროლის საკითხებში
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მობილური: +995 595 01 87 95 , შიდა№409
ელ.ფოსტა: malkhaz.buskandze@khobi.gov.ge

 

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური: