www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge  www.khobi.ge www.khobi.ge

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური: სპეციალისტები

ბესიკი  ხურცია
მთავარი სპეციალისტი გაწვევის საკითხებში
მობილური: +995  595 51 72 74
ელ.ფოსტა: bkhurtsia@khobi.ge

 

ლაშა ჯაბურია
მთავარი სპეციალისტი მობილიზაციის საკითხებში
მობილური: +955 599 85 61 09
ელ.ფოსტა: ljaburia@khobi.ge

 

 

სოფიკო ჯიქია
წამყვანი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

მობილური: +955 595 51 73 70, 593 484961
ელ.ფოსტა: sjikia@khobi.ge

 

ლელა ქაჯაია
წამყვანი სპეციალისტი 
რეზერვისტთა აღრიცხვისა და პირადი საქმეების მოწესრიგების საკითხებში

მობილური: +955 595 51 72 79
ელ.ფოსტა: lkajaia@khobi.ge

 

 

ზინაიდა მოსეშვილი
უფროსი სპეციალისტი 
მობილიზაციის საკითხებში

მობილური: +955 595 517579, 555 530819
ელ.ფოსტა: zmoseshvili@khobi.ge

 


თენგიზ ბუკია
მთავარი სპეციალისტი მიწერის საკითხებში

მობილური: +955 599 85 61 41
 

ნუკრი ბუკია
უფროსი სპეციალისტი მიწერის საკითხებში

მობილური: +955 595 517371
ელ.ფოსტა: nubukia@khobi.ge

გოგა სალაყაია
შტატგარეშე მოსამსახურე

მობილური: +995  595 17 10 70
ელ.ფოსტა:gsalakaia@khobi.ge

 

 

 

 

 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური: